ΤΕΧΝΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ

Η εταιρεία ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2000, και εδρεύει επί της Λεωφόρου Γ. Παπανικολάου, στον αριθμό 13, στα Πεύκα (Ρετζίκι) Θεσσαλονίκης.

Κύρια δραστηριότητα της εταιρείας, είναι η εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών έργων (με μεγάλη εξειδίκευση στο τομέα της επαγγελματικής ψύξης και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων), η σχεδίαση και υλοποίηση αυτοματισμών, η κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων χαμηλής τάσης,  καθώς και η εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού και προϊόντων LED φωτισμού. H εταιρεία, μπορεί να αναλάβει πλήρως ένα έργο από το στάδιο της μελέτης έως το επίπεδο της επίβλεψης και της κατασκευής και αδειοδότησης, τόσο στο ηλεκτρομηχανολογικό, όσο και στο οικοδομικό τμήμα αυτού.

Στο δυναμικό της εταιρείας εντάσσεται έμπειρο και αξιόπιστο προσωπικό, τόσο σε επίπεδο στελεχών (διπλ. μηχανικοί, προγραμματιστές, διοίκηση κ.λπ.), όσο και σε επίπεδο τεχνιτών.

Η ΤΕΧΝΟΜΗΧΑΝΙΚΗ εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών και εργασιών, το οποίο συμμορφώνεται με το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 9001: 2015, ενώ όλα τα υλικά που χρησιμοποιεί αλλά και οι ηλεκτρικοί πίνακες χαμηλής τάσης που κατασκευάζει είναι πιστοποιημένα κατά CE.

Επισημαίνεται, η μόνιμη συνεργασία με το μελετητικό γραφείο δημοσίων και ιδιωτικών Η/Μ έργων «Enform», του κ. Βελιάνη Ιωάννη (Διπλ. Μηχανολόγου Μηχανικού), ο οποίος αποτελεί και βασικό μέτοχο της εταιρείας.

ΤΕΧΝΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Οι λύσεις που μπορεί να δώσει η ΤΕΧΝΟΜΗΧΑΝΙΚΗ σε ενεργειακά θέματα, είναι πλήρης τόσο από άποψη εμπειρίας και τεχνογνωσίας, όσο και για τη μελέτη, την κατασκευή και την προμήθεια των απαραίτητων υλικών που απαιτούνται, για τις επεμβάσεις και την υλοποίηση των εφαρμογών σε κάθε τύπου εγκατάσταση, με σεβασμό στον πελάτη αλλά και στο περιβάλλον.

Η ΤΕΧΝΟΜΗΧΑΝΙΚΗ αναλαμβάνει την μελέτη και την υλοποίηση επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, με σκοπό την βελτίωσή του ενεργειακού αποτυπώματος ενός κτιρίου. Οι επεμβάσεις δύναται να είναι τόσο στο περίβλημα του κτιρίου, όσο και στην βελτίωση της ποιότητας και της λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων σε αυτό.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία μπορεί να σας υποστηρίξει στην ένταξη προγραμμάτων επιδότησης κατά περίπτωση (ανάλογα με την περίοδο και τα προγράμματα που είναι σε εξέλιξη).

Η ΤΕΧΝΟΜΗΧΑΝΙΚΗ αναλαμβάνει την μελέτη και την υλοποίηση συστημάτων ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, με σκοπό την βελτίωσή του ενεργειακού αποτυπώματος ενός κτιρίου.

Αναλαμβάνει εγκαταστάσεις στον τομέα της ηλιακής ενέργειας (παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων).

Ενδεικτικά στο τομέα των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αναφέρονται: Θέρμανση, Κλιματισμός, Επαγγελματική ψύξη, Υδραυλικά, Ηλεκτρολογικά, Ασθενή ρεύματα,  δομημένη καλωδίωση κ.λπ.

Η εταιρεία μπορεί να αναλάβει επίσης, μέσω συμβολαίου συντήρησης ή με κλήσεις on-call, τη συντήρηση ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.