Ισχυρών – Ασθενών ρευμάτων

services-1
Η ΤΕΧΝΟΜΗΧΑΝΙΚΗ αναλαμβάνει ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, σε οικιακό, επαγγελματικό και βιομηχανικό επίπεδο. Η πολυετή εμπειρία μας εγγυάται την ολοκλήρωση κάθε τύπο ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αλλά και με την μέγιστη ασφάλεια για το χρήστη. Η εταιρία μας διαθέτει άριστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και άρτια εκπαιδευμένο και καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό.

Η εναρμόνιση των εγκαταστάσεών μας, με το πρότυπο ΕΛΟΤ 384, αποτελεί προϋπόθεση και φυσικά αποτελεί εγγύηση για τη ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Η ΤΕΧΝΟΜΗΧΑΝΙΚΗ αναλαμβάνει ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων (μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή):

 • Καλωδίωση και συνδέσεις φωτισμού, παροχών, μηχανημάτων, ισχυρών ρευμάτων, κ.λπ.
 • Κατασκευή, προμήθεια και σύνδεση ηλεκτρικών πινάκων
 • Υποσταθμούς μέσης τάσης
 • CCTV (κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης)
 • Δομημένη καλωδίωση
 • Συναγερμού - Πυρανίχνευσης
 • Access control
 • Εγκαταστάσεις που αφορούν συστήματα BMS, KNX, σε οικιακό και επαγγελματικό επίπεδο
 • Ανανεώσιμών πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά, ηλικιακά κ.λπ.)
Η εταιρεία αποτελεί KNX PARTNER από το έτος 2000 και κατέχει εμπειρία σε πολλά μικρά αλλά και πολλά μεγάλου εύρους έργα ΚΝΧ, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Αναλαμβάνει εγκαταστάσεις τύπου BMS, με σκοπό τον κεντρικό έλεγχο ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων τοπικά και απομακρυσμένα, μεσώ λογισμικών του εμπορίου αλλά και μέσω εξειδικευμένων λογισμικών και ελεγκτών δική μας ανάπτυξης, που βασίζονται σε λογικές ελεγκτές PLC και ελεγκτές επικοινωνίας MODBUS

Η πολυετή εμπειρία μας εγγυάται την άριστη εκτέλεση των έργων, τόσο σε επίπεδο προγραμματισμού, όσο και στην εγκατάσταση και τη λειτουργικότητα αυτών. Ο προγραμματισμός των KNX, PLC πραγματοποιείται από προγραμματιστές της εταιρείας μας, με γνώμονα τη βέλτιστη λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων σας. Η δυνατότητα ελέγχου των εφαρμογών μέσω WEB είναι εφικτή.

Η δραστηριοποίηση της εταιρείας και στο εμπορικό τομέα του ηλεκτρολογικού υλικού, καθιστά αυτήν πρωτοπόρο αλλά και βέλτιστη συμφέρουσα λύση οικονομικά όσο και τεχνικά για το έργο σας.

Μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή

services-2
Η ΤΕΧΝΟΜΗΧΑΝΙΚΗ αναλαμβάνει μηχανολογικές εγκαταστάσεις, σε οικιακό, επαγγελματικό και βιομηχανικό επίπεδο. Η πολυετή εμπειρία μας εγγυάται την ολοκλήρωση της εγκατάστασης με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αλλά και με την μέγιστη ασφάλεια για το χρήστη. Η εταιρία μας διαθέτει άριστο εξοπλισμό και άρτια εκπαιδευμένο και καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό.

Η δραστηριότητά μας επεκτείνεται σε όλο το φάσμα των μηχανολογικών εγκαταστάσεων (μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή), όπως:

 • Ύδρευση, Αποχέτευση
 • Θέρμανση
 • Ψύξη, κλιματισμός, αερισμός
 • Πυρόσβεση
 • Φωτοβολταϊκά
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • Εξοικονόμηση ενέργειας
 • Ηλεκτρολογικά (ασθενή – ισχυρά)
 • Αντικεραυνική προστασία
Επαγγελματική – Βιομηχανική Ψύξη
Eγκαταστάσεις βιομηχανικής και επαγγελματικής ψύξης
services-3
Η ΤΕΧΝΟΜΗΧΑΝΙΚΗ αναλαμβάνει εγκαταστάσεις βιομηχανικής και επαγγελματικής ψύξης είτε ως εγκατάσταση υφιστάμενου εξοπλισμού, είτε και με την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού (ψυγεία, ψυκτικά μηχανήματα κ.λπ.). Η πολυετή εμπειρία μας στον χώρο των SUPER MARKET και των βιομηχανικών αποθηκών ψύξης, εγγυάται την άριστη εκτέλεση των έργων, τόσο σε επίπεδο μελέτης και εγκατάστασης, όσο και στην συντήρηση ων συστημάτων μετέπειτα. Η εταιρεία μας διαθέτει συνεργάτες με πολυετή εμπειρία στο χώρο, όπως και συνεργάζεται με αναγνωρισμένους κατασκευαστές που διαθέτουν μεγάλη γκάμα και άριστη ποιότητα κατασκευής των προϊόντων τους. Σημειώνεται ότι στο τομέα του αυτοματισμού της επαγγελματικής ψύξης, η εταιρείας μας διαθέτη μεγάλη εξειδίκευση, με ανάπτυξη εφαρμογών κεντρικού ελέγχου εγκαταστάσεων απομακρυσμένα μέσω WEB, τη κατασκευή πινάκων ελέγχου κάθε τύπου εφαρμογής (ψυγείων, θαλάμων, ψυκτικών συγκροτημάτων) και πάντα με όλες τις πιστοποιήσεις που απαιτούνται από τη νομοθεσία.

Η εταιρείας μας μπορεί να σας προμηθεύσει αλλά και να σα δώσει λύσεις σχετικά με τη διάταξη και το σχεδιασμό ενός επαγγελματικού χώρου, την προμήθεια εξοπλισμού (ψυγεία, μηχανήματα κ.λπ,), την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (πίνακες, ελεγκτές, συσκευές μέτρησης και ελέγχου, συστήματα καταγραφής θερμοκρασίας κ.λπ.), την κατασκευή ψυκτικών θαλάμων, κ.λπ.

Στα παραπάνω σημειώνεται η εμπειρία μας σε εγκαταστάσεις με ψυκτικό μέσο το CO2, τεχνολογία που αφορά τη μέλλον της επαγγελματικής ψύξης.

Η ΤΕΧΝΟΜΗΧΑΝΙΚΗ αναλαμβάνει την μελέτη τον σχεδιασμό και την κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων χαμηλής τάσης. Η μελέτη και ο σχεδιασμός πραγματοποιούνται από έμπειρους μηχανικούς και η κατασκευή από έμπειρους και εξειδικευμένους ηλεκτροτεχνίτες. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι πάντα επώνυμων οίκων κατασκευής, με όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, και σας προσφέρονται εναλλακτικές επιλογές όσον αφορά τον οίκο κατασκευής, ανάλογα με τις προδιαγραφές σας. Όλοι οι πίνακες είναι πιστοποιημένοι κατά CE και υπόκεινται σε όλες τις δοκιμές που απαιτούν τα τρέχοντα πρότυπα ασφάλειας. Η εταιρεία μας κατασκευάζει πίνακες διανομής, πίνακες τροφοδοσία και ελέγχου μηχανημάτων παραγωγής, καθώς και πίνακες αυτοματισμού (KNX, PLC, κ.λπ). Σημειώνεται η εξειδίκευση της εταιρεία μας στην κατασκευή πινάκων επαγγελματικής και βιομηχανικής ψύξης, με εμπειρία από το έτος 2000 και με εγκαταστάσεις στους μεγαλύτερους εκπροσώπους του κλάδου τα τελευταία είκοσι έτη.

Η εταιρεία αποτελεί KNX PARTNER από το έτος 2000 και κατέχει εμπειρία σε πολλά μικρά αλλά και πολλά μεγάλου εύρους έργα ΚΝΧ, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Aναλαμβάνει εγκαταστάσεις τύπου BMS, με σκοπό τον κεντρικό έλεγχο ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων τοπικά και απομακρυσμένα, μεσώ λογισμικών του εμπορίου αλλά και μέσω εξειδικευμένων λογισμικών και ελεγκτών δική μας ανάπτυξης, που βασίζονται σε λογικές ελεγκτές PLC και ελεγκτές επικοινωνίας MODBUS

Η πολυετή εμπειρία μας εγγυάται την άριστη εκτέλεση των έργων, τόσο σε επίπεδο προγραμματισμού, όσο και στην εγκατάσταση και τη λειτουργικότητα αυτών. Ο προγραμματισμός των KNX, PLC πραγματοποιείται από προγραμματιστές της εταιρείας μας, με γνώμονα τη βέλτιστη λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων σας. Η δυνατότητα ελέγχου των εφαρμογών μέσω WEB είναι εφικτή.

Ηλεκτρικοί Πίνακες
Eγκαταστάσεις βιομηχανικής και επαγγελματικής ψύξης
services-4
Νέο Εξοικονομώ
Σχεδιασμός και υλοποίηση του προγράμματος
services-5
Η ΤΕΧΝΟΜΗΧΑΝΙΚΗ αναλαμβάνει από τον σχεδιασμό έως και την υλοποίηση του προγράμματος «ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» για την οικία σας. Συγκεκριμένα αναλαμβάνει:
 • Τον σχεδιασμό, ολοκλήρωση και κατάθεση του φακέλου στο πρόγραμμα
 • Την υποστήριξη κατά την υλοποίηση του προγράμματος
 • Την υλοποίηση των εργασιών που απαιτούνται από τον πρόγραμμα, με έμπειρα συνεργεία και βαθιά τεχνογνωσία.
Η ΤΕΧΝΟΜΗΧΑΝΙΚΗ αναλαμβάνει από τον σχεδιασμό έως και την υλοποίηση την ανακαίνιση της οικία σας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Συγκεκριμένα αναλαμβάνει:
 • Τον σχεδιασμό, ολοκλήρωση και κατάθεση του φακέλου στο πρόγραμμα
 • Την υποστήριξη κατά την υλοποίηση της ανακαίνισης
 • Την υλοποίηση των εργασιών που απαιτούνται, με έμπειρα συνεργεία και βαθιά τεχνογνωσία.
Ανακαινίσεις
Σχεδιασμός και υλοποίηση της ανακαίνισης
services-6
Στείλτε μας μήνυμα

Θέλετε να μάθετε περισσότερα
για τις υπηρεσίες μας;

Είμαστε στη διάθεσή σας να σας λύσουμε κάθε απορία!