Ηλεκτρικοί Πίνακες
texnomixaniki
Ηλεκτρικοί πίνακες
Χαμηλής Τάσης – Αυτοματισμών – Επαγγελματικής Ψύξης
Η ΤΕΧΝΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, αναλαμβάνει τη μελέτη το σχεδιασμό και την κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων χαμηλής τάσης. Η μελέτη και ο σχεδιασμός, πραγματοποιούνται από έμπειρους μηχανικούς και η κατασκευή από έμπειρους και εξειδικευμένους ηλεκτροτεχνίτες. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι πάντα επώνυμων οίκων κατασκευής, με όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και σας προσφέρονται εναλλακτικές επιλογές, όσον αφορά τον οίκο κατασκευής, ανάλογα με τις προδιαγραφές σας.
Όλοι οι πίνακες είναι πιστοποιημένοι κατά CE και υπόκεινται σε όλες τις δοκιμές που απαιτούν τα τρέχοντα πρότυπα ασφάλειας. Η εταιρεία μας κατασκευάζει πίνακες διανομής, πίνακες τροφοδοσία και ελέγχου μηχανημάτων παραγωγής, καθώς και πίνακες αυτοματισμού (KNX, PLC, κ.λπ.).

Εξειδικευόμαστε στην κατασκευή πινάκων επαγγελματικής και βιομηχανικής ψύξης, με εμπειρία από το έτος 2000, με εγκαταστάσεις στους μεγαλύτερους εκπροσώπους του κλάδου, τα τελευταία είκοσι έτη.
εγκαταστάσεις BMS, PLC και ελεγκτές MODBUS
Η εταιρεία αποτελεί KNX PARTNER από το έτος 2000 και κατέχει εμπειρία σε πολλά μικρά, αλλά και πολλά μεγάλου εύρους έργα ΚΝΧ, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Αναλαμβάνει εγκαταστάσεις τύπου BMS, με σκοπό τον κεντρικό έλεγχο ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων τοπικά και απομακρυσμένα, μέσω λογισμικών του εμπορίου αλλά και μέσω εξειδικευμένων λογισμικών και ελεγκτών δική μας ανάπτυξης, που βασίζονται σε λογικές ελεγκτές PLC και ελεγκτές επικοινωνίας MODBUS

Η πολυετής εμπειρία μας, εγγυάται την άριστη εκτέλεση των έργων, τόσο σε επίπεδο προγραμματισμού, όσο και στην εγκατάσταση και τη λειτουργικότητα αυτών. Ο προγραμματισμός των KNX, PLC πραγματοποιείται από προγραμματιστές της εταιρείας μας, με γνώμονα τη βέλτιστη λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων σας. Η δυνατότητα ελέγχου των εφαρμογών μέσω WEB είναι εφικτή.