Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
texnomixaniki
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Ισχυρών – Ασθενών ρευμάτων
Η ΤΕΧΝΟΜΗΧΑΝΙΚΗ αναλαμβάνει ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, σε οικιακό, επαγγελματικό και βιομηχανικό επίπεδο. Η πολυετής εμπειρία μας εγγυάται την ολοκλήρωση κάθε τύπου ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αλλά και με τη μέγιστη ασφάλεια για το χρήστη.

Η δραστηριοποίηση της εταιρείας και στον εμπορικό τομέα του ηλεκτρολογικού υλικού, την καθιστά πρωτοπόρο, αλλά και βέλτιστη συμφέρουσα λύση οικονομικά, όσο και τεχνικά για το έργο σας.
Η εταιρία μας, διαθέτει άριστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και άρτια εκπαιδευμένο και καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό.

Η εναρμόνιση των εγκαταστάσεών μας, με το πρότυπο ΕΛΟΤ 60384, αποτελεί προϋπόθεση και φυσικά αποτελεί εγγύηση για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Η ΤΕΧΝΟΜΗΧΑΝΙΚΗ αναλαμβάνει ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων (μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή):
PLC Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
  • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων (οικιακές, βιομηχανικές)
  • Κατασκευή, προμήθεια και σύνδεση ηλεκτρικών πινάκων χαμηλής τάσης
  • Υποσταθμούς μέσης τάσης
  • CCTV (κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης)
  • Δομημένη καλωδίωση
  • Εγκαταστάσεις συναγερμού - πυρανίχνευσης
  • Access control
  • Εγκαταστάσεις που αφορούν συστήματα BMS, KNX, σε οικιακό και επαγγελματικό επίπεδο
  • Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμών πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά, ηλιακά κ.λπ.)
Η εταιρεία αποτελεί KNX PARTNER από το έτος 2000 και κατέχει εμπειρία σε πολλά μικρά αλλά και πολλά μεγάλου εύρους έργα ΚΝΧ, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Αναλαμβάνει εγκαταστάσεις τύπου BMS, με σκοπό τον κεντρικό έλεγχο ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων τοπικά και απομακρυσμένα, μέσω λογισμικών του εμπορίου, αλλά και μέσω εξειδικευμένων λογισμικών και ελεγκτών δική μας ανάπτυξης, που βασίζονται σε λογικές ελεγκτές PLC και ελεγκτές επικοινωνίας MODBUS.

Η πολυετής εμπειρία μας εγγυάται την άριστη εκτέλεση των έργων, τόσο σε επίπεδο προγραμματισμού, όσο και στην εγκατάσταση και τη λειτουργικότητα αυτών. Ο προγραμματισμός των KNX, PLC πραγματοποιείται από προγραμματιστές της εταιρείας μας, με γνώμονα τη βέλτιστη λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων σας. Η δυνατότητα ελέγχου των εφαρμογών μέσω WEB είναι εφικτή.