Υπηρεσίες Μηχανικού
texnomixaniki
Υπηρεσίες Μηχανικού
Μελέτη Επίβλεψη Έργων – Επιδοτούμενα Προγράμματα
Η ΤΕΧΝΟΜΗΧΑΝΙΚΗ αναλαμβάνει την μελέτη, επίβλεψη και οργάνωση, κάθε τύπου έργου ηλεκτρομηχανολογικής φύσεως. Η υπηρεσία παρέχεται από έμπειρους μηχανικούς της εταιρείας μας και από πλειάδα συνεργαζόμενων με την εταιρεία μας μηχανικών.
Μπορεί να υποστηρίξει τη συμμετοχή σας σε οποιοδήποτε πρόγραμμα επιδότησης, καθώς και σε οποιαδήποτε αδειοδότηση (ΥΔΕ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ, ΠΕΑ, κ.λπ.).
Σημειώνεται η συνεργασία με μελετητικά γραφεία Διπλ. Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων, με πολυετή εμπειρία, τόσο σε δημόσια, όσο και σε ιδιωτικά έργα.
Η ΤΕΧΝΟΜΗΧΑΝΙΚΗ αναλαμβάνει εγκαταστάσεις βιομηχανικής και επαγγελματικής ψύξης είτε ως εγκατάσταση υφιστάμενου εξοπλισμού, είτε και με την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού (ψυγεία, ψυκτικά μηχανήματα κ.λπ.).

Η πολυετή εμπειρία μας στον χώρο των SUPER MARKET και των βιομηχανικών αποθηκών ψύξης, εγγυάται την άριστη εκτέλεση των έργων, τόσο σε επίπεδο μελέτης και εγκατάστασης, όσο και στην συντήρηση ων συστημάτων μετέπειτα.
Διαθέτουμε συνεργάτες με πολυετή εμπειρία στο χώρο, καθώς και αναγνωρισμένους κατασκευαστές που διαθέτουν μεγάλη γκάμα και άριστη ποιότητα προϊόντων.

Στον τομέα του αυτοματισμού της επαγγελματικής ψύξης, η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη εξειδίκευση, με ανάπτυξη εφαρμογών κεντρικού ελέγχου εγκαταστάσεων απομακρυσμένα μέσω WEB, τη κατασκευή πινάκων ελέγχου κάθε τύπου εφαρμογής (ψυγείων, θαλάμων, ψυκτικών συγκροτημάτων) και πάντα με όλες τις πιστοποιήσεις που απαιτούνται από τη νομοθεσία.

Στα παραπάνω σημειώνεται η εμπειρία μας σε εγκαταστάσεις με ψυκτικό μέσο το CO2, τεχνολογία που αφορά το μέλλον της επαγγελματικής ψύξης.